ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ З ДИСЦИПЛІНИ «МЕДИЧНА БІОХІМІЯ»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/eddiscourses/2024-1-8

Ключові слова:

дидактична гра, іноземні здобувачі вищої медичної освіти, фахівці галузі охорони здоровʼя

Анотація

У роботі досліджуються можливості використання ігрових методів у процесі навчання іноземних здобувачів вищої медичної освіти дисципліни «Медична біохімія». Для досягнення поставлених цілей використовувалися різні теоретичні та експериментальні наукові методи дослідження: аналіз наукової літератури з філософських та психолого-педагогічних аспектів; педагогічний експеримент з використанням методу дидактичної гри; інтерв'ю з учасниками освітнього процесу. Дослідження проводилося серед здобувачів вищої освіти 2 курсу спеціальності 222 «Медицина» англомовної форми навчання. Ігровий метод базувався на використанні тестових завдань, відібраних з бази єдиного державного кваліфікаційного іспиту Етапу 1 Крок 1 та «Англійська мова професійного спрямування» і конструювався на засадах дидактичної гри, застосовуючи ресурс quizizz.com. Для студентів експериментальної групи було запропоновано два види гри: «симуляційна», яка безпосередньо сприяє формуванню лідерських якостей, швидкості логічного мислення, аналітичних роздумів та гра-квіз, що спрямована на розвиток уяви, зорової пам’яті та глибинне засвоєння матеріалу. Після серії занять з використанням дидактичної гри, на платформі GOOGLE Forms було проведено коротке опитування з метою отримання зворотної відповіді про актуальність та доцільність використання такого роду ігрових методів у навчальному процесі. Аналіз отриманих даних опитувальника показав, що іноземні здобувачі вищої освіти позитивно налаштовані до такого різновиду методів навчання. Показано, що іноземні здобувачі вищої освіти мають свої вікові, психологічні та культурні особливості, котрі потрібно безпосередньо враховувати в ході розробки методичного забезпечення відповідно до тематики заняття під час вивчення дисципліни «Медична біохімія». Дидактична гра спрямована на навчання, сприяє розвитку ключових навичок у майбутніх фахівців галузі охорони здоровʼя, зокрема, сприяє розвитку комунікативних засобів і пам'яті, що призводить до ефективного запам'ятовування інформації та вміння використовувати її у практичній сфері.

Посилання

Boeker M. Uro-Island I. Game-based E-Learning in der Urologie M. Boeker, P. Andel, M. Seidl, T. Schneevoigt, P. Dern [et al] GMS Med INFORM Biom Epidemiol 5: Doc03. 2009. doi: 10.3205/mibe000082, 2009.

Cheng Ching-Hsue, Su Chung-Ho. A Game-based learning system for improving student’s learning effectiveness in system analysis course Procedia - Social and Behavioral Sciences. 31. 2012. 669 – 675.

Boeker Martin. Game-Based E-Learning Is More Effective than a Conventional Instructional Method Martin Boeker, Peter Andel, Werner Vach, Alexander Frankenschmidt A Randomized Controlled Trial with Third-Year Medical Students. PLOS. – ONE 8 (12): e82328. doi:10.1371/journal.pone.0082328. – Published: December 5, 2013.

Liu Eric Zhi Feng, Chen Po-Kuang. The Effect of Game-Based Learning on Students’ Learning Performance in Science Learning – A Case of «Conveyance Go». Procedia - Social and Behavioral Sciences. 103 2013. 1044 – 1051.

Chalyi O. V. Team Buliding in Training Medical and Biological Physics O. V. Chalyi, N. V. Stuchynska, N. V. Ostapovych. Science and Education. A New Dimension. Pedagogy and Psychology. – II (17), Issue: 35. – Edited by X. Vámos. – Budapest, 2014. p. 6–9.

Hung Chun-Ming, Huang Iwen, Hwang Gwo-Jen. Effects of digital game-based learning on students’ selfefficacy, motivation, anxiety, and achievements in learning mathematics. Computer Education (2014) 1(2–3):151–166. DOI 10.1007/s40692-014-0008-8.

Furdu I., Tomozei C., Köse U. Pros and Cons Gamification and Gaming in Classroo. BRAIN: Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. Volume 8, Issue 2, July 2017, ISSN 2067-3957 (online), ISSN 2068-0473 (print)

Остапович Н.В. Використання дидактичних інтелектуальних ігор у навчанні медичної та біологічної фізики. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: № 18. - Серія педагогічна. - Кам’янець-Подільський, 2012. С. 176–179.

Стучинська Н.В., Остапович Н.В.. Використання асоціативних технологій навчання у курсі медичної та біологічної фізики. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 34 : збірник наукових праць / за ред.проф. В. Д. Сиротюка. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. С.157–164.

Ostapovych N. V. Contemporary Associative Methods in Teaching Medical and Biological Physics. Science and Education. A New Dimension. Pedagogy and Psychology. – II (13). – Issue: 26. – Edited by X. Vámos. – Budapest, 2014. p. 6–8.

Остапович Н.В. Дидактична гра як засіб активізації пізнавальної діяльності майбутніх лікарів у навчанні медичної і біологічної фізики. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. - Випуск 116. Серія: педагогічні науки. Чернігів, 2014. С. 115–118.

Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти. Затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2017 р. № 600 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 30.04.2020 р. № 584.

Nataliia V. Stuchynska, Nataliia V.Ostapovych, Igor V. Belous Game-based technologies in teaching professionally oriented natural sciences to the future doctors Revista tempos em spagos educacao v. 13 n. 33 (2020)

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-30

Як цитувати

Сліпець, А. А., & Яніцька, Л. В. (2024). ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ З ДИСЦИПЛІНИ «МЕДИЧНА БІОХІМІЯ». Медицина та фармація: освітні дискурси, (1), 51–56. https://doi.org/10.32782/eddiscourses/2024-1-8