Порядок рецензування статей

Попередній розгляд. Після надходження статті до редакційної колегії здійснюється її перегляд на предмет відповідності її змісту формальним вимогам до оформлення (відповідність тематиці журналу, форматування тексту, зміст та обсяг анотації, оформлення списку використаних джерел, грамотність мови статті, відповідність науковому стилю тощо). Крім того, здійснюється редакційна перевірка надісланих матеріалів на плагіат. У разі схвального рішення стаття передається на рецензування. У випадку наявності зауважень на етапі первинного контролю, стаття може бути відхилена, або направлена авторові на доопрацювання на підставах, перерахованих «Вимогах до статей». 

Рецензування. Мета рецензування – підвищення якості наукових статей, які публікуються в журналі, за допомогою оцінки матеріалів висококваліфікованими експертами.

Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів і здійснюється незалежними рецензентами (подвійне «сліпе» (double-blind review) рецензування: рецензенту не розкриваються особисті дані автора/авторів; автору/авторам не розкриваються особисті дані рецензента.

Як рецензенти (як ті, що входять до складу редакційної колегії, так і зовнішні) залучаються вітчизняні та закордонні вчені, що мають наукові праці по проблематиці, яка заявлена у статті.

Рецензенти у двотижневий термін подають до редакції оформлені за встановленою формою рецензії, підписані звичайним або цифровим електронним підписом.

Розгляд статті редакційною колегією. Після отримання рецензії стаття виноситься відповідальним секретарем на розгляд редакційної колегії, засідання якої проходить 1 раз на місяць, де шляхом відкритого голосування приймається одне з наступних рішень:

– схвалити статтю до друку без змін;

– повернути статтю авторам для доопрацювання із наступним повторним рецензуванням;

– відхилити статтю. 

Подальша робота зі статтею, яка прийнята до публікації, здійснюється редакційно-видавничим відділенням відділу організації наукової роботи відповідно до технологічного процесу підготовки номера журналу.

Рішення редакції направляється авторові/авторам. Статті, що підлягають доопрацюванню, надсилаються авторові, який вказаний першим у списку авторів, разом із текстом рецензії, що містить конкретні рекомендації з доробки статті. Перед відправленням авторові із рецензії видаляються відомості про рецензента. Анонімність рецензентів гарантується редакцією журналу.

Доопрацьований варіант статті направляється на повторне рецензування. У випадку повторного негативного результату рецензування стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду.