Головна

«Медицина та фармація: освітні дискурси» – це науково-практичний журнал, заснований Національним медичним університетом імені О.О. Богомольця у 2023 році.

Реєстрація в Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення: Рішення № 1039 від 16.10.2023. Ідентифікатор медіа: R30-01565.

ISSN 2786-8397 (Online)
ISSN 2786-8389 (Print)

Мова видання: українська, англійська.

Періодичність видання: 4 рази на рік.

Журнал «Медицина та фармація: освітні дискурси» внесено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») відповідно до Наказу МОН України № 220 від 21.02.2024 (додаток 4)

Галузь знань: освіта/педагогіка.

Спеціальності: 011 – Освітні, педагогічні науки, 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями).

УДК 378.

Рубрики видання:

Медицина;
Фармація;
Професійна освіта.

Головний редактор: Стучинська Наталія Василівна, доктор педагогічних наук, кандидат фізико-математичних наук, професор, професор кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

Видавець: Видавничий дім «Гельветика».

Метою журналу є ознайомлення широкої аудиторії із сучасними тенденціями розвитку медичних наук та сучасних проблем вищої медичної освіти.

Завданнями журналу «Медицина та фармація: освітні дискурси» є:

- публікація досліджень з медицини, фармації, професійної освіти, теорії та методики навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни);

- створення простору якісної публічної комунікації вчених і якісного донесення результатів їх діяльності до вітчизняної та світової наукових спільнот.

Запрошуємо до співпраці!