Етичні норми

Етичні засади діяльності редакційної колегії були розроблені керуючись Рекомендаціями Комітету з етики публікацій (Committee on Publication Ethics), Міжнародними стандартами для редакторів та авторів (International standards for editors and authors), а також Етичним кодексом ученого України.

Етичні зобов’язання редакційної колегії журналу «Медицина та фармація: освітні дискурси»:

 • усі надані для публікації матеріали проходять ретельний відбір і рецензуються. Редколегія залишає за собою право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання. Автор, у свою чергу, зобов’язаний допрацювати статтю відповідно до зауважень рецензентів або редколегії;
 • редколегія повинна виносити справедливі та неупереджені рішення, незалежні від комерційних чи інших інтересів та забезпечити ​​чесний процес рецензування;
 • редколегія може відхилити рукопис без рецензування, якщо вважає, що робота не відповідає профілю журналу;
 • редколегія має право вилучити навіть опубліковану статтю, за умов з’ясування порушення чиїхось прав або ж загальноприйнятих норм наукової етики. Про факт вилучення статті редакція повідомляє автора, який надав статтю та організацію, де була виконана робота;
 • редколегія допускає поширення у електронних мережах будь-яких статей з журналу або витягів з них, але посилання на першоджерело є обов’язковим;
 • відповідно до міжнародного законодавства в частині дотримання авторського права на інформаційні ресурси, матеріали журналу не можуть бути відтворені повністю або частково в будь-якій формі (електронній або друкокованій без попередньої письмової згоди авторів і редакції журналу. При використанні опублікованих матеріалів у контексті інших документів необхідним є посилання на першоджерело.

Етичні зобов’язання авторів:

 • дослідження, що публікуються у журналі повинні бути проведені відповідно до чинного законодавства та етичних норм;
 • автори повинні представити свої результати чітко та однозначно, так що їхні висновки можуть бути підтверджені іншими вченими, без підробки отриманих даних або неналежного маніпулювання ними;
 • автори статей несуть усю повноту відповідальності за зміст статей і за сам факт їх публікації;
 • автори повинні дотримуватися вимог публікації. Не допустимим є представлення плагіату в якості оригінальної роботи та подання до публікації раніше опублікованої статті;
 • джерела фінансування та відповідних конфліктів інтересів повинні бути обов’язково розкриті. Автори мають гарантувати відсутність контрактних стосунків або міркувань власності, які могли б вплинути на публікацію інформації, що міститься у рукописі;
 • автори повинні чітко вказати джерела всієї процитованої або представленої інформації та мають належним чином оформити посилання на літературні джерела, що використані у роботі, відповідно до вимог журналу. Редколегія має право відмовити у публікації статті за умов недотримання зазначених вимог.

Етичні зобов’язання рецензентів:

 • рецензент повинен дотримуватися вимог до етики в наукових публікаціях Комітету з етики в публікаціях (Committee on Publication Ethics) і бути об’єктивним та неупередженим;
 • рецензент повинен об’єктивно оцінити якість рукопису, представлену експериментальну і теоретичну роботу, її інтерпретацію і виклад, а також врахувати, якою мірою робота відповідає науковим стандартам та вимогам до її оформлення. Рецензент повинен шанувати інтелектуальну незалежність авторів;
 • будь-які рукописи та додаткові матеріали, отримані для розгляду, повинні розглядатися як конфіденційні документи. Їх не можна демонструвати та обговорювати з третіми сторонами, крім випадків, дозволених редактором.