ІНТЕГРАЦІЯ ЗНАНЬ З БІОМЕХАНІКИ У ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ МАГІСТРІВ СТОМАТОЛОГІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/eddiscourses/2024-1-7

Ключові слова:

теорія та методика навчання, стоматологічна освіта, біомеханіка, професійна підготовка, гнатологія, щелепно-лицевий апарат, реконструктивна стоматологія, розробка навчальних програм

Анотація

У роботі наведено результати дослідження перспектив інтеграції знань з механіки та біомеханіки в професійній підготовці майбутніх магістрів стоматології. Обґрунтовано зміст та структуру вибіркової навчальної дисципліни «Біомеханіка зубо-щелепного апарату. Фізичні основи гнатології». Впродовж останніх трьох десятиліть спостерігається відчутний прогрес у стоматології, який не обмежується технологічними новаціями, а характеризується також переналаштуванням стоматології в біофізичному, фізіологічному контексті. Значна частка стоматологічних захворювань та ускладнень пов’язана з недостатнім знанням біомеханіки опорно-рухового та зубо-щелепного апарату та розумінням багатофункціональності взаємозв’язків елементів та тканин зубо-щелепної системи в нормі та при патології, неправильним використанням цих знань у реконструктивній стоматології, діагностиці та профілактиці стоматологічних захворювань. Актуальність таких досліджень в Україні істотно посилюється через збільшення кількості пацієнтів, травмованих у війні, яку розв’язала рф на нашій території. Проаналізувавши освітньо-професійні програми та навчальні плани провідних медичних закладів вищої освіти, нами було з’ясовано, що питання інтеграції знань механіки та біомеханіки в професійній підготовці магістрів стоматології є своєчасними і актуальними та потребують системного комплексного підходу до їхнього вивчення. Було проведено обговорення у фокус-групах, до складу яких входили студенти старших курсів спеціальності 221 «Стоматологія», викладачі профільних кафедр стоматологічного факультету, практикуючі лікарі-стоматологи. У кожній з фокус-груп для обговорення було зроблено акцент на певний аспект досліджуваної проблеми: розуміння сутності основних законів біомеханіки та їх ролі для майбутньої професійної діяльності; частота звертань пацієнтів з проблемами, вирішення яких потребувало компетентностей з гнатології; потреба створення спеціальної навчальної дисципліни, її обсяг, зміст, місце в навчальному плані. Проведені дослідження, а також вивчення зарубіжного досвіду засвідчили потребу розроблення вибіркової навчальної дисципліни, яка б була базою для системної інтеграції знань з біомеханіки у професійній підготовці магістра стоматології і створили передумови для розроблення її змісту та структури.

Посилання

Наказ Міністерства освіти і науки України від 24 червня 2019 року №879 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 221 Стоматологія для другого (магістерського) рівня вищої освіти»

Oleksandr A. Kaniura, Bohdan M. Melnyk, Pavlo V. Mykytenko, Iryna M. Novikova, Nataliа L. Gritsenko. Professional training of masters of dentistry within quarantine restrictions and martial law: a comparative analysis of educational process. Wiadomości Lekarskie 04.2023, p.772-778 (Scopus).

Ортодонтія. Зубо-щелепні аномалії та деформації: підручник / за ред. проф. П.С. Фліс. – К. : ВСВ «Медицина», 2015. – 176 с.

Пропедевтика ортопедичної стоматології Фліс П.С., Леоненко Г.П., Канюра О.А. – Київ: «Медицина», 2020 р. – 328 с

Manuelle Strukturanalyse. Interdisziplinäre Diagnostik. M. Oliver Ahlers, Holger A. Jakstat (Herausgeber) Buch 681 Seiten 2011 | 4., erneut erweiterte und überarbeitete Auflage dentaConcept (Verlag) 978-3-933465-03-0 (ISBN)

Das Kiefergelenk verstehen: Physiologie und Pathologie der Bewegung; die computergestützte Funktionsanalyse; eine systematische Arbeitsanleitung A Christiansen, G. 9783000398063 U https://books.google.com.ua/books?id=eF3SlgEACAAJ D 2012 CMD-Compact KG

Das Kiefergelenk verstehen: Physiologie und Pathologie der Bewegung; die computergestützte Funktionsanalyse; eine systematische Arbeitsanleitung Christiansen, G. 9783000398063 https://books.google.com.ua/books?id=eF3SlgEACAAJ2012 CMD-Compact KG

Handbuch Instrumentelle Funktionsanalyse und funktionelle Okklusion Wissenschaftliche Evidenz und klinisches Vorgehen Auflage 2018 Buch 488 Seiten, 970 Abbildungen Sprache: Deutsch Kategorien: Funktionsdiagnostik und -therapie, Prothetik Artikelnr.: 19390 ISBN 978-3-86867-378-4 QP Deutschland

Handbuch Instrumentelle Funktionsanalyse und funktionelle Okklusion Wissenschaftliche Evidenz und klinisches Vorgehen by Alfons Hugger, Bernd Kordaß Hardcover, 478 Pages, Published 2017 by Quintessenz Verlags-Gmbh ISBN-13: 978-3-86867-378-4, ISBN: 3-86867-378-

Gesichts– und Kopfschmerzen aus interdisziplinärer Sicht (1st Edition) (German Edition) by A. Hugger, M. Schilgen, H. Göbel, H. Gvbel, H. Gc6bel, H. Gbel, H. Gabel, Alfons: Hugger, Alfons W. Hugger, Hartmut Göbel, Markus Schilgen Hardcover, 288 Pages, Published 2005 by Springer ISBN-13: 978-3-540-23052-6, ISBN: 3-540-23052-1

Klinische Funktionsanalyse (4th Edition) Hardcover, 681 Pages, Published 2011 by Dentaconcept ISBN-13: 978-3-933465-00-9, ISBN: 3-933465-00-1

Craniomandibuläre Dysfunktion Interdisziplinäre Diagnose– und Behandlungsstrategien Paul Ridder (Autor) Buch Hardcover X, 150 Seiten 2013 | 2. Auflage Urban & Fischer in Elsevier (Verlag) 978-3-437-58631-6 (ISBN)

Wolfgang Boisserée, Werner Schupp Kraniomandibuläres und Muskuloskelettales System Funktionelle Konzepte in der Zahnmedizin, Kieferorthopädie und Manualmedizin Auflage 2012 Buch Hardcover, 432 Seiten, 1415 Abbildungen Sprache: Deutsch Kategorien: Funktionsdiagnostik und -therapie, KieferorthopädienArtikelnr.: 19430 ISBN 978-3-86867-110-0 nQP Deutschland

Nataliia V.Stuchynska, Igor V. Belous, Pavlo V. Mykytenko. Use of modern cloud services in radioljgical diagnostics training. Wiadomości Lekarskie. 2021, LXXVIIІ, Nr3 Access mode: https://www.scopus.com/record/display

Nataliia V Stuchynska, Nataliia V. Ostapovych, Igor V. Belous Game-based technologies in teaching professionally oriented natural sciences to the future doctors Revista tempos em spagos educacao v. 13 n. 33 (2020)

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-30

Як цитувати

Прохоренко, І. А. (2024). ІНТЕГРАЦІЯ ЗНАНЬ З БІОМЕХАНІКИ У ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ МАГІСТРІВ СТОМАТОЛОГІЇ. Медицина та фармація: освітні дискурси, (1), 45–50. https://doi.org/10.32782/eddiscourses/2024-1-7