ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ OPEN JOURNAL SYSTEM ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/eddiscourses/2024-1-1

Ключові слова:

відкриті журнальні системи, публікація, дослідницька компетентність, здобувачі вищої освіти

Анотація

Стаття присвячена питанням використання видавничої веборієнтованої системи Open Journal System для публікацій наукових доробків здобувачів вищої освіти в електронному виданні та розвитку їхньої дослідницької діяльності. Зокрема, застосування запропонованої веборієнтованої системи буде також актуальним і для активізації дослідницької діяльності здобувачів вищої медичної освіти, оскільки це безпосередньо впливатиме на формування їх творчої, мобільної, соціально активної, професійно-компетентної особистості, здатної до саморозвитку та самореалізації. Здійснено аналіз праць вітчизняних науковців, які присвячені застосуванню сучасних веборієнтованих систем для розповсюдження, реалізації та публікації наукових матеріалів. За результатами проведеного аналізування дійшли висновку, що в досить незначній мірі акцентовано увагу саме на процес опрацювання наукових матеріалів від етапу прийняття до етапу публікації статті на вебсайті електронного видання. Описано етапи роботи менеджера вебсайту, від прийняття наукового доробку в електронне видання до публікації цілого випуску з усіма прийнятими та рецензованими статтями електронного журналу. До виокремлених нами переваг використання видавничої веборієнтованої системи належать: оперативність підготовки публікації; безперебійний доступ до змісту електронного видання; доступ декількох користувачів до видання; електронний вигляд отриманих матеріалів для подальшої роботи з ними; зручний пошук матеріалів видання, тобто категоріальний пошук тощо. Зокрема, в статті детально висвітлено етапи роботи менеджера на прикладі електронного студентського видання факультету математики, інформатики та фізики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова – «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті», який реалізовано з використанням видавничої веборієнтованої системи Open Journal System. У цьому журналі здобувачі вищої освіти представляють результати своїх наукових пошуків та досліджень за темами дипломних робіт. Також наведено відомості щодо динаміки публікування в електронному виданні з моменту його заснування. За наведеними даними можна констатувати збільшення кількості студентських публікацій. Оприлюднення наукових робіт здобувачів вищої освіти за допомогою видавничої веборієнтованої системи OJS забезпечує більш широкий контингент авторів та читачів електронного видання, що сприяє активному обміну досвідом між ними.

Посилання

Бєляєв Ю.І., Стеценко Н.М. Науково-дослідна діяльність студентів у структурі роботи університету. Педагогічний альманах: збірник наук. праць. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2010. Вип. 6. С. 188–191.

Галицький О.В. Створення електронного видання з використанням видавничої системи Open Journal System. Наукові записки. Частина І. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка. 2019. № 177. С. 108–112.

Галицький О.В., Микитенко П.В. Досвід реалізації наукового видання з використанням Open Journal Systems. Social and Economic Aspects of Education in Modern Society: XVI International Scientific and Practical Conference. Warsaw. 2019. Vol. 2. С. 10–13.

Головань М., Яценко В. Сутність та зміст поняття «дослідницька компетентність». Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі. 2017. № 7(1). C. 55–62.

Завгородня Т.К. Шляхи удосконалення результатів науково-дослідницької діяльності студентів закладів вищої освіти. Матеріали V Всеукраїнської (заочної) науковопрактичної конференції «Педагогічні інновації в освітньому просторі сучасного закладу вищої освіти». Київ: ККІБП, 2021. С. 64–67.

Лупаренко Л.А. Використання електронних журнальних систем відкритого доступу для випуску науково-освітніх видань: порівняльний аналіз програмного забезпечення. Інформаційні технології і засоби навчання. 2011. № 5(25). С. 196–218.

Спірін О.М., Лупаренко Л.А., Новицький О.В. Процедура впровадження електронного наукового журналу з використанням програмної платформи Open Journal Systems. Інформаційні технології і засоби навчання. 2017. № 32(3). С. 40–60.

Степура І.С. Досвід використання платформи Open Journal Systems як засобу ознайомлення студентів магістратури з принципами роботи з електронними науковим виданням. Інформаційні технології і засоби навчання. 2013. № 36(4). С. 105–109.

Франчук В.М., Галицький О.В. Використання відкритих журнальних систем. Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції Foss Lviv 2014. Львів. 2014. С. 34–37.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-30

Як цитувати

Галицький, О. В., & Микитенко, П. В. (2024). ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ OPEN JOURNAL SYSTEM ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ. Медицина та фармація: освітні дискурси, (1), 3–9. https://doi.org/10.32782/eddiscourses/2024-1-1