РОЛЬ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНА ІНОЗЕМНА МОВА» У ФОРМУВАННІ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ЕРГОТЕРАПЕВТІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/eddiscourses/2024-1-9

Ключові слова:

компетентність, фахова компетентність, фізична реабілітація, ерготерапія, професійна діяльність, іноземна мова

Анотація

Стаття досліджує роль обов'язкової дисципліни «Професійно-орієнтована іноземна мова» у підготовці майбутніх ерготерапевтів. Автори аналізують значення володіння іноземною мовою для ефективного спілкування з пацієнтами та колегами, доступу до наукових джерел і підвищення якості надання медичної допомоги. Стаття надає огляд змісту програми дисципліни та очікувані результати навчання, підкреслюючи її важливість для розвитку професійних навичок та підготовки до роботи в галузі ерготерапії. Дослідження показало, що знання іноземної мови має значний вплив на успішність ерготерапевтів, воно надає можливості впевнено спілкуватися з пацієнтами та колегами з різних країн, бути в курсі останніх наукових досягнень в ерготерапії та надавати більш якісну та ефективну допомогу пацієнтам. Обов’язкова дисципліна «Професійно-орієнтована іноземна мова» відіграє важливу роль у підготовці майбутніх ерготерапевтів, дає їм необхідні знання та навички для успішної роботи в сучасному глобалізованому світі. Після опанування цієї дисципліни студенти зможуть: вільно спілкуватися іноземною мовою на теми, пов'язані з фізичною реабілітацією та ерготерапією, читати англомовні наукові джерела та використовувати їх у своїй подальшій роботі, брати участь в міжнародних проєктах та конференціях та надавати фахову допомогу пацієнтам з різних країн. Проте проблема дослідження ролі обов’язкової дисципліни «Професійно-орієнтована іноземна мова» у формуванні фахових компетентностей майбутніх ерготерапевтів залишається остаточно не вирішеною та потребує подальшого дослідження.

Посилання

Вагіс А. Формування фахової компетентності студента як синергетичний процес. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology. Кривий ріг. 2017. Т. 5. № 2. С. 5–8.

Волкова Г.К. Формування іншомовної компетенції реферування студентів-фізіотерапевтів в умовах воєнного стану. Інноваційні практики наукової освіти. Київ. 2022. С. 171–177.

Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 227 Фізична терапія. Ерготерапія для другого (магістерського) рівня вищої освіти. Міністерство освіти і науки України. Наказ No 791 від 5.09.2022 URL:https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishchaosvita/zatverdzeni%20standarty/2022/09/06/227.Fizychna.terapiya.erhoterapiya.Mahistr-791-05.09.2022.pdf

Морозов С.М., Шкарапута Л.М. Словник іншомовних слів. Київ. 2000. 680 с.

Примачок Л.Л. Структура професійної компетентності фахівця з фізичної реабілітації. Актуальні проблеми психології. Психологія обдарованості. Київ. 2019. Т.6. С. 250–238.

Сторожук Х.В. Професійно орієнтовна іноземна мова: робоча програма з навчальної дисципліни. Київ. 2023. 22 с.

Шандрук С.І., Аркушина Ю.В. Формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців на немовних факультетах в закладах вищої педагогічної освіти. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький. 2021. №109. С.69–75.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-30

Як цитувати

Сторожук, Х. В., & Камінська, І. П. (2024). РОЛЬ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНА ІНОЗЕМНА МОВА» У ФОРМУВАННІ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ЕРГОТЕРАПЕВТІВ. Медицина та фармація: освітні дискурси, (1), 57–60. https://doi.org/10.32782/eddiscourses/2024-1-9