ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ НАУКОВОЇ ОСВІТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ПРИ ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ЗА НАПРЯМКОМ «КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/eddiscourses/2024-1-6

Ключові слова:

клінічна фармакологія, додипломна наукова освіта, фармацевтичний факультет

Анотація

Підготовка та захист студентом фармацевтичного факультету магістерської кваліфікаційної роботи є неодмінною складовою атестації для отримання освітньої спеціалізації «магістр фармації». Робота вимагає знань та вмінь щодо аналізу літературних джерел, опрацювання інтернет-баз, проведення аналітичної роботи, опанування статистичними пакетами, правилами підготовки друкованого варіанту роботи та презентаційних матеріалів. Якщо у багатьох європейських країн для написання та захисту магістерської роботи студенту надається 1,5 роки, в Україні виконання цієї роботи здійснюється у позааудиторний час. Ціль: розробка алгоритму підвищення наукової компетентності студентів фармацевтичного факультету за напрямком «Клінічна фармація». Метод дослідження. Нами був використаний інформаційно-аналітичний метод дослідження та викладення власного досвіду авторів щодо додипломної наукової освіти студентів фармацевтичного факультету. Результати та їх обговорення. Для вирішення цієї проблеми на кафедрі клінічної фармакології та клінічної фармації були розроблені заходи для майбутніх магістрів щодо підвищення наукової компетентності майбутніх магістрів. Ці заходи були присвячені: 1) правилам бібліографічного пошуку, включаючи міжнародні бази даних (Pubmed, DrugBank Online, Cochrane.org, тощо); 2) основам міжнародного патентного пошуку з використанням баз – Ukrpatent.org, Medicinespatentpool.org, Uspto.gov, Wipo.int; 3) правилам написання огляду літератури із створенням літературно перероблених цитат із кінцевими зносками за Ванкуверськими стандартами; 4) основам антиплагіатної експертизи, включаючи StrikePlagiarism.com; 5) правилам роботи з виписками із історій хвороб та амбулаторних карт, включаючи питання захисту персональної інформації хворих; 6) проведенню статистичної обробки отриманих матеріалів, зокрема непараметричних досліджень в статистичних пакетах STATISTICA та SPSS; 7) правилам формулювання висновків, наукової новизни та практичної значущості дослідження; 8) основам створення презентації, відеоматеріалів, підготовки тез для публікації та захисту магістерської роботи. Висновки. Системне налагодження заходів наукової освіти студентів фармацевтичного факультету покращує якість підготовки кваліфікаційних магістерських робіт. Виділення окремого курсу та додавання годин в робочу програму щодо наукової освіти студентів дозволить якісно та своєчасно готувати фахівців вищого ґатунку, формувати навички наукового пошуку, в тому числі і серед англомовних студентів університетів.

Посилання

Peace Ossom Williamson; Christian I. J. Minter Exploring PubMed as a reliable resource for scholarly communications services Journal of the Medical Library Association. 2019;107(1):16-29. DOI: dx.doi.org/10.5195/jmla.2019.433

(Cochrane Library) URL: https://www.cochranelibrary.com/

(Health Systems Evidence) URL: https://www.healthsystemsevidence.org/

(Social Systems Evidence) URL: https://www.socialsystemsevidence.org/

(Drug Bank Online) URL: https://go.drugbank.com/drugs

(PubMed) URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK547852

(Hep Drug Interactions) URL: https://www.hep-druginteractions.org/checker

(Covid-19 Drug Interactions) URL: https://www.covid19-druginteractions.org/

(Cancer Drug Interactions) URL: www.cancerdruginteractions.org

Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0364-02#Text

Patent Public Search – Setting up external searches. https://ppubs.uspto.gov/pubwebapp/static/assets/files/Setting%20up%20external%20searches%20QRG%20-%20Patent%20Public%20Search.pdf

(European Publication Server) URL: https://data.epo.org/publication-server/?hp=stages

Положення про академічну доброчесність у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця. – Київ, 2020. – 10 с. https://drive.google.com/file/d/1EVG51GI8sz8sVBgCH58ume5_aBnK4ccl/view

Положення про комісію з питань біоетичної експертизи та етики наукових досліджень при Національному медичному університеті імені О.О. Бомольця. URL: https://drive.google.com/file/d/1xJP0s_GlQLodv9zQY5avimg2D5xP2V_0/view

(Strikeplagiarism) URL: https://strikeplagiarism.com/uk/

(GraphPad by Dotmatics) URL: https://www.graphpad.com/series/statistics-in-pharmacology

Fukuko Horio, Tokunori Ikeda, Yanosuke Kouzaki Questionnaire survey on pharmacists’ roles among non‑ and health care professionals in medium‑sized cities in Japan Scientifc Reports. – 2023 (13:5458) URL: https://doi.org/10.1038/s41598-023-32777-0

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-30

Як цитувати

Пінський, Л. Л., & Афанасьєва, І. О. (2024). ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ НАУКОВОЇ ОСВІТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ПРИ ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ЗА НАПРЯМКОМ «КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ». Медицина та фармація: освітні дискурси, (1), 41–44. https://doi.org/10.32782/eddiscourses/2024-1-6