ТЕХНОЛОГІЇ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЯК СКЛАДОВА ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/eddiscourses/2024-1-4

Ключові слова:

штучний інтелект, медична освіта, цифрова компетентність, охорона здоров’я, результати навчання, педагогічні підходи, інтерактивне навчання, технологічні інновації

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність інтеграції технологій штучного інтелекту в процес підготовки фахівців галузі охорони здоров’я в закладах вищої медичної освіти. Відзначено недостатню залученість технологій штучного інтелекту до навчальних програм медичних університетів, що засвідчує необхідність всебічного вивчення цієї проблеми з метою створення підґрунтя для ефективного впровадження інструментів штучного інтелекту у навчальний процес медичних ЗВО. Виокремлено технології штучного інтелекту, знання яких підвищить рівень не лише цифрової, а й фахової компетентності здобувачів ЗВО, сприятиме набуттю ними професійних навичок, оскільки скероване на готовність до роботи з новітніми технологіями в медицині. Проаналізовано дидактичний потенціал технологій віртуальної і доповненої реальності, систем прийняття клінічних рішень, програм молекулярної візуалізації, імітаційних хірургічних навчальних платформ, інструментів прогнозування взаємодії ліків на основі штучного інтелекту, платформ аналізу клінічних даних, ChatGPT тощо. Названо ключові чинники, які зумовлюють формування цифрової компетентності майбутніх лікарів з використанням технологій штучного інтелекту. Продемонстровано трансформаційний потенціал окремих технологій штучного інтелекту для розвитку цифрової компетентності студентів-медиків. Закцентовано увагу на важливості комплексного підходу до розроблення та запровадження вибіркових курсів зі штучного інтелекту, вивчення яких систематизуватиме і удосконалюватиме знання, отримані здобувачами при опануванні дисциплін основного циклу, і водночас сприятиме набуттю специфічних знань, що відповідають потребам часу. Стаття має на меті надати корисну інформацію для викладачів та студентів, пов’язану із застосуванням технологій штучного інтелекту в медичній освіті.

Посилання

Hamet P, Tremblay J. Artificial intelligence in medicine. Metabolism. 2017, 69S:S36-40. 10.1016/j.metabol.2017.01.011

Chan KS, Zary N. Applications and challenges of implementing artificial intelligence in medical education: integrative review. JMIR Med Educ. 2019, 5:e13930. 10.2196/13930

Sapci AH, Sapci HA. Artificial intelligence education and tools for medical and health informatics students: systematic review. JMIR Med Educ. 2020, 6:e19285. 10.2196/19285

Kansal R, Bawa A, Bansal A, Trehan S, Goyal K, Goyal N, Malhotra K. Differences in knowledge and perspectives on the usage of artificial intelligence among doctors and medical students of a developing country. 2022, 14:e21434. 10.7759/cureus.21434

Ahmed Z, Bhinder KK, Tariq A, et al. Knowledge, attitude, and practice of artificial intelligence among doctors and medical students in Pakistan: a cross-sectional online survey. Ann Med Surg (Lond). 2022, 76:103493. 10.1016/j.amsu.2022.103493

Varma JR, Fernando S, Ting BY, Aamir S, Sivaprakasam R. The global use of artificial intelligence in the undergraduate medical curriculum: a systematic review. Cureus. 2023, 15:e39701. 10.7759/cureus.39701

Ghorashi N, Ismail A, Ghosh P, Sidawy A, Javan R. AI-powered chatbots in medical education: potential applications and implications. Cureus. 2023, 15:e43271. 10.7759/cureus.43271

Kuhail MA, Alturki N, Alramlawi S, et al. Interacting with educational chatbots: a systematic review. Educ Inf Technol. 2023, 28:973-1018. 10.1007/s10639-022-11177-3

Sallam M. ChatGPT utility in healthcare education, research, and practice: systematic review on the promising perspectives and valid concerns. Healthcare (Basel). 2023, 11:887. 10.3390/healthcare11060887

Дзеркало тижня: Ставлення українців до штучного інтелекту на диво легковажне. https://zn.ua/ukr/TECHNOLOGIES/stavlennja-ukrajintsiv-do-shtuchnoho-intelektu-na-divo-lehkovazhne-darma.html

Верховна Рада України: Про схвалення Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020-%25D1%2580%23n8

Міністерство охорони здоров'я України: В Одесі штучний інтелект долучили до діагностики головного мозку https://moz.gov.ua/article/news/v-odesi-shtuchnij-intelekt-doluchili-do-diagnostiki-golovnogo-mozku/

Т.В. Процак, В.В. Кривецький, Д.В. Проняєв, М.М. Ясінський, О.С. Забродська. Актуальність використання штучного інтелекту в сучасних умовах освітнього процесу. Буковинський медичний вісник: Том 27 № 4 (108). 2023. C. 112–116.

Nagi F, Salih R, Alzubaidi M, Shah H, Alam T, Shah Z, Househ M. Applications of Artificial Intelligence (AI) in Medical Education: A Scoping Review. Stud Health Technol Inform. 2023 10.3233/SHTI230581

Н.В. Стучинська, М.М. Матвієнко. Роль вибіркових дисциплін у формуванні цифрової компетентності майбутніх лікарів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах № 88. 2023. C. 138–147

Abdellatif H, Al Mushaiqri M, Albalushi H, Al-Zaabi AA, Roychoudhury S, Das S. Teaching, Learning and Assessing Anatomy with Artificial Intelligence: The Road to a Better Future. Int J Environ Res Public Health. 2022 Oct 31;19(21):14209

Sinou N, Sinou N, Filippou D. Virtual Reality and Augmented Reality in Anatomy Education During COVID-19 Pandemic. Cureus. 2023 Feb 19;15(2):e35170

Motsinger S. K. Complete Anatomy. Journal of the Medical Library Association : JMLA, 2020. 108(1), 155–157. https://doi.org/10.5195/jmla.2019.853

Rahimi, F., Rabiei, R., Seddighi, A. S., Roshanpoor, A., Seddighi, A., Moghaddasi, H. Features and functions of decision support systems for appropriate diagnostic imaging: a scoping review. Diagnosis (Berlin, Germany), 2023. 11(1), 4–16. https://doi.org/10.1515/dx-2023-0083

Tsopra, R., Peiffer-Smadja, N., Charlier, C., Campeotto, F., Lemogne, C., Ruszniewski, P., Vivien, B., Burgun, A. Putting undergraduate medical students in AI-CDSS designers' shoes: An innovative teaching method to develop digital health critical thinking. International journal of medical informatics, 2023. 171, 104980. https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2022.104980

Pettersen, E. F., Goddard, T. D., Huang, C. C., Meng, E. C., Couch, G. S., Croll, T. I., Morris, J. H., Ferrin, T. E. UCSF ChimeraX: Structure visualization for researchers, educators, and developers. Protein science : a publication of the Protein Society, 2021. 30(1), 70–82. https://doi.org/10.1002/pro.3943

Fazlollahi, A. M., Yilmaz, R., Winkler-Schwartz, A., Mirchi, N., Ledwos, N., Bakhaidar, M., Alsayegh, A., Del Maestro, R. F. AI in Surgical Curriculum Design and Unintended Outcomes for Technical Competencies in Simulation Training. JAMA network open, 2023. 6(9), e2334658. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2023.34658

Mao, R. Q., Lan, L., Kay, J., Lohre, R., Ayeni, O. R., Goel, D. P., Sa, D. Immersive Virtual Reality for Surgical Training: A Systematic Review. The Journal of surgical research, 2021. 268, 40–58. https://doi.org/10.1016/j.jss.2021.06.045

Vo, T. H., Nguyen, N. T. K., Kha, Q. H., Le, N. Q. K. On the road to explainable AI in drug-drug interactions prediction: A systematic review. Computational and structural biotechnology journal, 2022. 20, 2112–2123. https://doi.org/10.1016/j.csbj.2022.04.021

Zhang, Y., Deng, Z., Xu, X., Feng, Y., Junliang, S. Application of Artificial Intelligence in Drug-Drug Interactions Prediction: A Review. Journal of chemical information and modeling, 2024. 64(7), 2158–2173. https://doi.org/10.1021/acs.jcim.3c00582

Alowais, S. A., Alghamdi, S. S., Alsuhebany, N., Alqahtani, T., Alshaya, A. I., Almohareb, S. N., Aldairem, A., Alrashed, M., Bin Saleh, K., Badreldin, H. A., Al Yami, M. S., Al Harbi, S., Albekairy, A. M. Revolutionizing healthcare: the role of artificial intelligence in clinical practice. BMC medical education, 2023. 23(1), 689. https://doi.org/10.1186/s12909-023-04698-z

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-30

Як цитувати

Матвієнко, М. М. (2024). ТЕХНОЛОГІЇ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЯК СКЛАДОВА ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ. Медицина та фармація: освітні дискурси, (1), 23–29. https://doi.org/10.32782/eddiscourses/2024-1-4