АСЕРТИВНІСТЬ МАЙБУТНІХ МЕДИКІВ ЯК ФАКТОР УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/eddiscourses/2024-1-2

Ключові слова:

асертивна поведінка, самоефективність, професійні компетентності, наполегливість, рішучість

Анотація

У статті наведено результати дослідження впливу асертивності на успішну професійну діяльність студентів-медиків. Проведено теоретичний аналіз підходів до вивчення поняття «асертивність». Розкрито основні переваги асертивної поведінки у підготовці студентів-медиків. Охарактеризовано асертивність студентів-медиків як здатність наполегливо досягати мети, не порушуючи прав інших осіб. Асертивність є важливою якістю студента-медика, майбутнього лікаря, оскільки допомагає протистояти маніпуляції, вибудовувати конструктивні стосунки із колегами та пацієнтами, спонукає до рішучих дій, забезпечує досягнення мети. Асертивна поведінка студентів формується поступово, зокрема в процесі засвоєння фахових дисциплін. Тому здійснено класифікацію основних фахових компетентностей студентів-медиків при вивченні дисципліни «Англійська мова (за професійним спрямуванням)». Проведене емпіричне дослідження дало змогу встановити, що у студентів переважають середні показники асертивності та самоефективності. Показано, що суттєві статистично достовірні відмінності між студентами чоловічої та жіночої статі у показниках асертивності не виявлені. При цьому доведено, що асертивність позитивно впливає на самоефективність студентів-медиків та їх професійні компетентності. Виявлено, що найбільше асертивність обумовлює такі професійні компетентності, як наполегливість у виконанні завдань та вміння застосовувати спеціалізовані концептуальні знання у сфері медицини. Отже, дослідження показало, що асертивність є однією із головних якостей особистості студента-медика. Вона забезпечує здатність бути ефективним у сфері своєї професійної діяльності, наполегливо працювати для досягнення мети, компетентно використовувати набуті знання і вміння.

Посилання

Левандовська Х.В. Формування професійної компетентності у студентів-медиків в умовах дистанційного навчання. Problems of higher medical education. 2022. № 4. С.83–90.

Мойсеєнко В. Діагностика структурних компонентів асертивності за результатами констатувального етапу дослідження. Теоретичні і прикладні проблеми психології. 2019. № 2. С.229–241.

Саннікова О.П., О.Ю. Непочатова Асертивність як психологічна характеристика особистості. Актуальні проблеми сучасної психології: Матер. міжн. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів. Одеса: СМИЛ. 2012. С. 269–272

Семез А. А., Мельничук С. К. Асертивність як умова ефективності професійної адаптації майбутніх соціальних працівників. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2019. (180). C. 112–117.

Харащук І. Особливості формування професійної компетентності студентів медичного коледжу: реалії та перспективи. Освітній простір України. 2017. № 5. С.109–114.

Шевченко Г., Варіна С. Формування асертивної поведінки здобувачів як предиктор інтеграції в європейський освітній простір. Вісник Львівського університету. Серія: Психологічні науки. 2022. № 1. С. 137–143.

Ben Cherifa D., Saguem B.N., Chelbi S., Braham A., Ben Nasr S., Ben Saad H. Predictors of assertive behaviors among a sample of first-year Tunisian medical students. Libyan J Med. 2022. Dec 17(1):2095727.

Blynova O. V., Moiseienko I., Burlakova O., Yevdokimova M., Toba I., Popovych I. «Assertiveness as a factor of students’ choice of behavior strategies in social interaction». Revista Inclusiones, 2020. PP. 259–72.

Kichula M., Oleksii K., Korolova T. Evaluating professional qualities of medical students. Advanced Education. 2019. № 13. PP. 44–53.

Sitota G. Assertiveness and Academic Achievement Motivation of Adolescent Students in Selected Secondary Schools of Harari Peoples Regional State, Ethiopia. International Journal of Education & Literacy Studies. 2018. №4. Р.40–47.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-30

Як цитувати

Камінська, І. П., & Сторожук, Х. В. (2024). АСЕРТИВНІСТЬ МАЙБУТНІХ МЕДИКІВ ЯК ФАКТОР УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Медицина та фармація: освітні дискурси, (1), 10–16. https://doi.org/10.32782/eddiscourses/2024-1-2